1-      6 قطعه عکس پشت نویسی شده  ( برای برادران خدمت نکرده 12 قطعه )

2-      کپی صفحه اول و توضیحات شناسنامه بصورت خوانا ( 2 سری )

3-      کپی کارت ملی بصورت خوانا ( 2 سری )

4-      رسید پستی پیش دانشگاهی

5-      اصل گواهی موقت دیپلم و یا کپی اصل مدرک دیپلم  ( 1 سری )

6-      اصل گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی  ویا اصل مدرک پیش دانشگاهی ( 1 سری )


7-
     
ریز نمرات پیش دانشگاهی ( حداقل 24 واحد )  با عکس . مهر مدرسه

8-      مدرک پایان خدمت و یا برگه مجوز پلیس+10 برای برادران

9-      پرکردن فرم تعهد ثبت نام ، پرداخت شهریه و فرم ثبت مشخصات دانشجویی

10-  فرم گواهی پذیرش غیر حضوری ( گزارش 1800 ) از سایت گلستان

 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما