كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی
  1. 6 قطعه عکس تهیه شده در سال جاری
  2. فتوکپی از کارت ملی
  3. فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
  4. به همراه داشتن اصل کارت دانشجویی
  5. تهیه فیش 2400 تومانی جهت فارغ التحصیلی  به حساب بانک ملی شماره حساب 2178609001007
  6. فتوکپی از اصل مدرک پیش دانشگاهی
  7. تاًییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی
در صورت مفقودی کارت دانشجویی فیش واریزی به  مبلغ 1200 تومان به شماره حساب دانشگاه پیام نور ،  بانک ملی 2178609001007  را به همراه داشته باشید
در صورت نبود تاییدیه تحصیلی در پرونده دانشجویان باید فتوکپی از اصل مدرک پیش دانشگاهی خود را به اداره پست برده و رسید تهیه نمایند
0
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما