كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی ریاست
معرفی رییس دانشگاه پیام نور واحد نکا نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی سیاوشیلینک معرفی شبکه علمی دانشگاه پیام نور:
https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/mortezasiavoshi
تحصیلات: دکترای کشاورزی گرایش زراعت
        کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مدت ریاست: از 20 دی ماه 1401


روسای سابق:
1- جناب آقای دکترحمیدرضا فدایی نیا
2- سرکار خانم حمیرا کاکویی
3- جناب آقای صفر فرهنگ
4- جناب آقای سیاوش خاکپور
5- جناب آقای رحمت الله رضایی
6- جناب آقای دکتر زین العابدین رحمانی
7- جناب آقای دکتر حمیدرضا مردانی کیاسری
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر