فارغ التحصیلان
1398/2/25 چهارشنبه
مدارک فارغ التحصیلی
لیست مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی کارشناسی دانشگاه پیام نور

.

مدارک فارغ التحصیلی کارشناسی دانشگاه پیام نور:

  • تحویل 6 قطعه عکس 3 در 4 پشت نویسی شده.
  • اصل کارت دانشجویی
  • اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت یا هر مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید (دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند برگه معافیت تحصیلی آنها باید در پرونده موجود باشد اگر نبود می توانید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و تهیه کنید)
  • اصل و تصویر یک سری از تمام صفحات شناسنامه
  • اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی بدون مغایرت با مندرجات شناسنامه
  • اصل و تصویر اصل مدرک دیپلم متوسطه برای دوره های نظام قدیم بدون مغایرت با مندرجات شناسنامه و کارت ملی (اصل مدرک برای رویت است از تحویل آن خودداری کنید)
  • اصل و تصویر مدرک دوره سه ساله دیپلم برای دوره های نظام جدید بدون مغایرت با مندرجات شناسنامه و کارت ملی. (اصل مدرک برای رویت است از تحویل آن خودداری کنید)
  • اصل و تصویر اصل مدرک دوره پیش دانشگاهی برای دوره های نظام جدید بدون مغایرت با مندرجات شناسنامه و کارت ملی(اصل مدرک برای رویت است از تحویل آن خودداری کنید)
  • در صورت نبودن تاییدیه تحصیلی در پرونده در زمان ثبت نام رسید تاییدیه دیپلم متوسطه با ذکر معدل کتبی و کل برای دوره های نظام قدیم  (برای تهیه رسید به ادارات پستی مراجعه نمائید).
  • در صورت نبودن تاییدیه تحصیلی در پرونده در زمان ثبت نام رسید تاییدیه دوره پیش دانشگاهی با ذکر معدل کل برای دوره های نظام جدید(برای تهیه رسید ادارات پستی مراجعه نمائید)
  • برای دانش آموختگانی که هنگام ثبت نام از کد کارمندی استفاده کرده اند گواهی اشتغال به کار و تصویر آخرین حکم استخدامی الزامی است.
  • برای دانش آموختگان فراگیر که معدل در تاییدیه تحصیلی یا اصل مدرک پیش دانشگاهی درج نگردیده باشد کارنامه دوره پیش دانشگاهی تایید شده الزامی است.
  • فیش پرداختی به مبلغ 60 هزار تومان بابت گواهی موقت و دانشنامه 
  • همچنین باید فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی را تکمیل و تحویل دهیدبرای تهیه این فرم به کارشناس رشته مراجعه کنید این فرم در نهایت توسط دبیرخانه مرکز شماره و تاریخ زده شود.)

 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر