فارغ التحصیلان
1398/3/25 شنبه
لیست فارغ التحصیلان دانشگاه
اسامی دانشجویانی که گواهی موقت لیسانس آنها آماده است

.

نام  نام خانوادگی  نام پدر  رشته تحصیلی 
علیرضا  بابائی جامخانه  اصغر علوم ورزشی 
منصور جوهر  جعفر  مدیریت بازرگانی 
طاهر فلاح پایین کولائی  رمضانعلی  مدیریت بازرگانی 
علیرضا  کریمی  محمدزمان  مدیریت بازرگانی 
رحیم  مطلبی ماهفروزی  رمضان الهیات ومعارف 
قربان  آشکاران  قاسم  الهیات ومعارف 
عباس  بابائی  فغان الهیات ومعارف 
سعید  قدیری مرزودی حبیب اله  الهیات ومعارف 
سعدی  بخشی المشیری  مهدی  الهیات ومعارف 
وحید  بابائی  کریم  الهیات ومعارف 
ستار  یعقوبی کارنامی  علی الهیات ومعارف 
رضا  رمضانی درویشی خیلی حجت اله  علوم تربیتی 
اسماعیل  محمد پور زارمی  حسین  علوم تربیتی 
حمید  ناصری سوچلمائی عزیز مدیریت صنعتعی 
سامان  احمدی  برومند مدیریت صنعتی 
علی  کابلی چلمردی مصطفی مدیریت صنعتی 
علی  علی جانی استخر پشتی  قدرت اله  مدیریت صنعتی 
حسن  قربان نژاد کلکناری  غلامرضا  مدیریت صنعتی 
بهرام  محمدی پیله کوهی  رسول مدیریت صنعتی 
ابراهیم  بازاری جام خانه ء حسین  مدیریت دولتی 
علی اکبر محمدپور زرندینی علیرضا مدیریت دولتی 
مجتبی  ربیعی سوچلمائی گل اله  مدیریت دولتی 
علیرضا  کرامتی سورکی ابراهیم  مدیریت دولتی 
علی اصغر براری گیل آبادی محمدعلی  حقوق
محمد کاظم دارابی  شعبان  حقوق
آیدین  ایزدی عباس حقوق
وارش  اسدی  محمد علی حقوق
حسن  کریمی  حسین  حقوق 
حسین  شاملی ابراهیم  حقوق
محسن  جلالی کنیمی شیردل حقوق
خیراله  احمدی رسکتی سراله  حقوق 
سید مصطفی قاسم زاده طوسی  سید رضا حقوق
اسمعیل ستایش شکراله  حقوق
ایمان  باقری جامخانه  مهدی  حقوق
مهران  باقری عباسعلی حقوق
سید محمد ساداتی سید محسن حقوق
محمد  معافی  ابراهیم  حقوق
محمدجواد شعبانی  غلامرضا  حقوق
محمد  معافی  نعمت اله  حقوق
ستار  دولت خواه  سیف اله  حقوق
امیرحسین  دارابکلائی  محمدحسن  حسابداری
میلاد  بذری محمد حسابداری
سید امیر ربوسه  سید محمود حسابداری
سید رامین  محمودی کلاکی  سید رضا حسابداری
حسین  ابراهیمی ششکی نادر حسابداری 
مائده  کاظمی سوچلمائی  قدمعلی  مترجمی زبان انگلیسی
عطیه فلاح علمداری محمدزمان  مترجمی زبان انگلیسی
زهرا باقری جامخانه  حسین  حسابداری
سیده منصوره  اسعدی بریجانی سید سعداله  حسابداری
سیده معصومه  موسوی درویشانی  میربابا حسابداری
ملیحه  درستکار گل خیلی  کریم  حسابداری
نسیم  خدابخشی کامران  حسابداری
لیلا  عظیمی تیرتاشی مرتضی حسابداری
فاطمه  رضائی سارمی  صفرعلی حسابداری
سیده فاطمه  جعفری سید حسین حسابداری
عذرا میر عباس حسابداری 
زهرا رنجبر عبدالعلی حسابداری
فاطمه  درویشی  داود حسابداری
الهه  لائینی یزدان  حسابداری
فرزانه  احمدی ناصر الهیات ومعارف 
الهه  باقری خلیلی  محمد حسن  الهیات ومعارف
الهه  بالوئی  یعقوب الهیات ومعارف
فاطمه  مهدوی تلاوکی قدرت الهیات ومعارف
آزاده  آشکاران  حسن الهیات ومعارف
ثریا  رمضان نژاد  رجبعلی الهیات ومعارف
محبوبه  حسین زاده  ابوالقاسم  الهیات ومعارف
محبوبه  فدائی لاکتراشانی  شعبانعلی الهیات ومعارف
فضه  جعفری سنگسرکی  ولی اله  الهیات ومعارف
شیما  نوروزی  مهدی  الهیات ومعارف
جهان  غفوری کیاسری حسین  الهیات ومعارف 
سیده عاطفه  ساداتی اصل میرقربان  فقه و مبانی حقوق اسلامی 
فاطمه  مظلومی رضوانی  حامد  مدیریت دولتی 
معصومه  مهدی پور رودباری  سید ابراهیم  مدیریت دولتی 
معصومه  محسنیان  علیرضا مدیریت دولتی 
رقیه  تیرانداز کمیشانی رمضان مدیریت دولتی 
فهیمه  بارانی  محمد علی  مدیریت دولتی 
سکینه حیدری اسرمی حسین علی مدیریت دولتی 
فاطمه  فضلی پاچی  ذات اله  مدیریت دولتی 
نرگس جباری رجبعلی مدیریت دولتی 
کوثر محمودی سفید کوهی  موسی  مدیریت بازرگانی 
سیده آتکه  عمادی توسه  سیدحسن  مدیریت بازرگانی
مهسا شاکری محمد مدیریت بازرگانی
محبوبه  آهنگر دارابی علی مدیریت بازرگانی
سیده زهرا  ساداتی بالادهی  سید حسین  مدیریت بازرگانی
سیده مائده  خسرو انجام  سید حسن  مدیریت بازرگانی
فاطمه  حبیبی محلی  محمد  مدیریت بازرگانی
زهرا  درویش صفت ویشه سرائی  نعمت اله  مدیریت بازرگانی
فاطمه  زارع  مجتبی  مدیریت بازرگانی
فاطمه  زارعین روح اله  مدیریت جهانگردی 
کوثر اسدی اسرمی  باقر مدیریت جهانگردی 
شهناز ابراهیمی سراجی  ابراهیم  مدیریت جهانگردی 
مریم  محمد نژاد  مهدی  زبان وادبیات فارسی 
حوا  نیک نهاد محمد تقی  زبان وادبیات فارسی 
فائزه  نژاد پررور حسن  زبان وادبیات فارسی 
فاطمه السادات آبلوئی  سید احمد زبان وادبیات فارسی 
فروزان  عباسی نوذری  صادقعلی  مدیریت صنعتی 
نرگس شعبانی آستانی ولی اله  مدیریت صنعتی 
سمانه  عظیمی اشرفی عبدالکریم  مهندسی مدیریت اجرایی
مهسا پیشگر محمد مهندسی مدیریت اجرایی
محدثه  ولدی آلاشتی  مسلم  مهندسی مدیریت اجرایی
سیده معصومه  خلیلی قلعه سری سید رحیم مهندسی مدیریت اجرایی
زهرا  علیزاده ملفه  حبیب الله  مهندسی مدیریت اجرایی
فاطمه  محمدی واوسری رمضانعلی  علوم تربیتی 
سیده کبری  موسوی درویشانی  سید محمود علوم تربیتی 
ام البنین کاظمی زرومی  ابوالقاسم  علوم تربیتی 
فهیمه  صادقی پرکوهی  محمود علوم تربیتی 
عارفه  مقدسی صادقعلی  علوم تربیتی 
نرگس ستایش عین اله  علوم تربیتی 
سیده سکینه  عمادی قلعه سری  سید حسین علوم تربیتی 
سمیه  مهدوی تلاوکی امیدعلی  علوم تربیتی 
سمیه  نودهی عباس علوم تربیتی 
فاطمه  قنبری سید کلائی  حسین  علوم تربیتی 
المیرا مقدسی کوچکسرائی  علی علوم تربیتی 
فاطمه  حق شناس  عبدالحمید  حقوق
مبینا بوند محمد حسین حقوق
پریسا  حسینیان اطاقسرا ایرج حقوق
نسترن  ابراهیمی سوچلمائی محمد حقوق
سمیه  گلی کلکناری علی  حقوق
ربابه  مربی طرزه  محمد حسین  حقوق
زهره  نودهی  عباس حقوق
زهرا  قلیان خلردی  مجید حقوق
فاطمه  صالحی محمد حقوق
پریسا  حبیبی محلی  رضا حقوق
فاطمه  شاکری الیاس حقوق
صبا  سلیمانی  احمدعلی حقوق
فاطمه  عابدینی درمی  ابراهیم حقوق
زینب قوتی غلامحسین  حقوق
سیده المیرا کوثری سید رجب حقوق
سیده افسانه  موسوی الیردی  سید زین الدین  حقوق 
سیده زینب حسینی نوذری سید مهدی حقوق 
سارا  رضائی انزهائی  ناصر  حقوق
فاطمه  محمودی کفشگری محمود حقوق
عطیه  یوسفی ولاشدی  علی اکبر حقوق
محبوبه  ابراهیمی خارکشی صادق حقوق
زینب توارانی مرنی  هوشنگ  حقوق
فاطمه  اصغری زیاری محمد حوق
سیده رقیه  موسوی  سید کریم  حقوق
پریسا  انتظاریان آستانسری مهرداد حقوق
پروانه سلطانی محمد حقوق
سیده ربابه  دووحشه  سید محمد حقوق
مائده  احمدی خطیر علی  حقوق
رویا اسدی حسینعلی حقوق
حمیده زرگری علی اکبر حقوق
       

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر