اخبار
1403/2/31 دوشنبه
اطلاعیه لغو امتحانات هفته اول
با عرض تسليت به مناسبت شهادت ناباورانه رياست محترم جمهور و هيات همراه 

.

تاريخ امتحانات نيمسال جاري به شرح زير تغيير يافت:
تاريخ 1 403/03/01به 1403/03/29 منتقل شد.
تاريخ 1403/03/02 به 1403/03/30 منتقل شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر