تحصیلات تکمیلی
1398/11/5 شنبه
قابل توجه دانشجویانی که در مرحله دفاع قرار دارند
کارهایی که قبل از دفاعیه باید انجام داد

.

 1.پس از اتمام مراحل تدوین پایان نامه و اماده شدن دانشجو برای دفاع می بایست به کارشناس مربوطه مراجعه نموده و فرم گواهی اعلام کفایت را دریافت و به  همراه یک نسخه پایان نامه جهت اخذ تاییدیه  دفاع به اساتید مربوطه ( راهنما، راهنمای همکار، مشاور) مراجعه نماید.

2.پس از امضا فرم گواهی اعلام کفایت توسط اساتید مربوطه دانشجو می بایست یک نسخه از پایان نامه و مقاله مستخرج را جهت تعیین استاد داور و نماینده علمی گروه به مدیر گروه مربوطه ارجاع نماید.

3. دانشجو می بایست فرم گواهی اعلام کفایت و تصویب پروپزال را به کارشناس اموزش تحویل تا نامه های مربوطه ( فرم اعلام نظر داور و تاییدیه مقاله) را اماده نماید.

4.تحویل پایان نامه به همراه فرم اعلام نظر داوری به داور تعیین شده توسط دانشجو ( در صورتیکه داور خارجی باشد می بایست حکم کارگزینی خود را ضمیمه فرم مربوطه کرده و تحویل دانشجو نماید جهت تحویل به کارشناس گروه)

5. مراجعه دانشجو به کارشناس اموزش قبل از  اخذ فرم گواهی اعلام کفایت و امضا شدن فرم نظر خواهی داور

جهت:

1.بررسی پرونده از لحاظ مالی (ارسال پرونده به امور مالی که شامل کلیه فیش های پرداختی دانشجو اعم از اصل یا کپی می باشد).

2 بررسی اموزشی( بررسی نمرات، دروس جبرانی ) سنوات و نظام وظیفه توسط کارشناس مربوطه (عدم بررسی موارد فوق قبل از دفاع بعهده شخص دانشجو می باشد.

6.دادن مجوز بلامانع بودن دفاع از پایان نامه توسط کارشناس به دانشجو با مراجعه به کارشناس گروه جهت تعیین وقت دفاع (دانشجو می بایست فرمهای مربوطه را از کارشناس گرفته و برای تعیین وقت دفاع به کارشناس گروه مراجعه نماید:

1- فرم تاییدیه مقاله   2-اعلام نظر داور  3- تصویب پروپزال 4-اعلام کفایت  5-کارنامه کلی  6.حکم اساتید

7.هماهنگی زمان دفاع توسط دانشجو با اساتید و اخذ دعوت نامه از کارشناس مربوطه و تحویل دعوت نامه ها به اساتید و نصب اطلاعیه های روز دفاع .

8. تهیه پاور پوینت  با فرمت 2007  به بالا و cd  از متن کامل پایان نامه .

9.پذیرایی روز دفاع با دانشجو خواهد بود.

10.امکانات لب تاپ و ... با دانشگاه خواهد بود .


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر