تحصیلات تکمیلی
1401/8/21 شنبه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهلت تغییر محل آزمون کارشناسی و ارشد در نیمسال جاری

.

دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانيد از تاريخ  1401/8/18 الي 1401/9/1 از مسير زير اقدام نماييد
ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون
توجه 1:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند.
توجه 2: اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد.
توجه 3:دانشجويان داخل كشور امكان انتخاب مراكز خارج از كشور را ندارند.
توجه 4:براي هر مركز ظرفيت محدودي  جهت انتخاب محل آزمون در سامانه تعيين شده است .
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر