تحصیلات تکمیلی
1401/8/21 شنبه
دانشجويان گرامي
لطفا جهت ارزشيابي اساتيد از تاريخ 1401/8/18تا 1401/9/9 از مسير زير اقدام نماييد.

. استاد----> ارزشيابي--->ارزشيابي اساتيد
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر